Trở lên trên

Bạn muốn giành một cái bánh kem sinh nhật tạo bất ngờ cho người ấy hoặc bạn bè của mình vào ngày sinh nhật. Nhưng bạn...